Întâlnirea lunară a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei de advocacy.

23 Feb

Întâlnirea lunară a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei de advocacy.

La întîlnire au participat reprezentanții organelor de stat, asociațiilor obștești si părinți. Scopul întrunirii a fost de a discuta necesitatea introducerii Registrului Național al persoanelor cu dizabilități și a colaborării intersectoriale.Argumentele sunt evidențiate atât la nivel internațional , cât și de necesitățile reale cu care se confruntă organizațiile din Moldova.

Deasemenea s-a discutat despre ce instituție să fie responsabilă de întreținerea registrului. Participanții au convenit că fluxul de informație este orientat spre direcțiile sociale care sunt direct conectate cu oferirea de servicii persoanelor cu dizabilități. Anume ele ar trebui să fie responsabile de colectarea datelor din regiunea lor.