Dezvoltarea persoanelor cu dizabilități intelectuale necesită alegerea unor forme, metode și mijloace speciale în organizarea acestui proces, iar unul dintre aceste mijloace este muzica.

Dezvoltarea percepției muzicale a persoanelor cu dizabilități intelectuale este o nouă etapă a cunoașterii senzoriale, în procesul căreia se creează o imagine holistică a fenomenelor muzicale. O imagine holistică ia naștere din mijloacele individuale de exprimare muzicală și nu se reduce la aranjarea sau suma lor mecanică; se formează pe baza ideilor despre mijloacele de exprimare muzicală, legătura lor cu lumea exterioară, totalitatea senzațiilor și acțiunilor percepute. Dezvoltarea percepției muzicale a unui școlar junior cu retard mintal ca element necesar pentru formarea percepției copilului în ansamblu este un proces cu mai multe fațete.

În general, astfel de oameni își îmbunătățesc sferele emoțional-voliționale și motivaționale-nevoia, activitatea de percepție crește și se formează o cultură de ascultare muzicală.