Un loc semnificativ în sistemul general de muncă corecțională și educațională cu persoane cu abilități intelectuale limitate îl ocupă pregătirea în munca lor casnică. În procesul de studiu la această materie, aceștia își dezvoltă abilitățile practice necesare vieții lor de zi cu zi.

Lecțiile de economie domestică sunt un mijloc de cunoaștere activă a realității înconjurătoare. Activitatea practică, fiind foarte specifică și simplă în conținut, este cea mai înțeleasă și accesibilă elevilor. Activitatea practică, fiind foarte specifică și simplă în conținut, este cea mai înțeleasă și accesibilă elevilor.O varietate de tipuri de muncă devine o sursă de dobândire de noi cunoștințe și idei..

Sarcinile educaționale care sunt rezolvate în cursul acestor ore sunt formarea unei atitudini pozitive și a interesului pentru munca casnică, dezvoltarea obiceiurilor de igienă personală, curățenia și ordinea, inculcarea abilităților de comportament cultural și dezvoltarea культурного поведения, respectului față de muncă.